Libri më i mirë 2017

Voto për librin më të mirë të vitit 2017

Libri më i mirë për fëmijë (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë për fëmijë
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info

Proza më e mirë shqipe (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Proza më e mirë shqipe
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info

Proza më e mirë e huaj (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Proza më e mirë e huaj
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info

Libri më i mirë në poezi (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë në poezi
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info

Libri më i mirë non-fiction (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë non-fiction
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
Faleminderit për votimin!

Libri më i mirë motivues (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë motivues
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info
 • Info