Libri më i mirë 2016

Voto për librin më të mirë të vitit 2016

Libri më i mirë për fëmijë (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë për fëmijë
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij

Proza më e mirë shqipe (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Proza më e mirë shqipe (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij

Proza më e mirë e huaj (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Proza më e mirë e huaj
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij

Libri më i mirë në poezi (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë në poezi
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij

Libri më i mirë non-fiction (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri më i mirë non-fiction
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij

Libri i zhvillimit personal (Zgjidh të preferuarin tënd tek lista.)

Libri me i mirë 2017
 • Blij
 • Blij
 • Blij
 • Blij